Les Cooperatives de Consumidors i Usuaris de la Comunitat Valenciana es reuneixen en la seua Assemblea General Ordinària

El passat dimarts, 18 de juny, es va celebrar l’anual Assemblea General de la Federació de Cooperatives de Consumidors i Usuaris de la Comunitat Valenciana on les cooperatives sòcies aprovaren la gestió i comptes anuals de l’exercici 2023 tancat a 31 de desembre. Així també, es va aceptar les línies d’actuació i pressupost per a l’exercici 2024. Per últim, totes les Cooperatives varen tindre un espai per exposar les fites més rellevants del moment així com els projectes a futur.

Esta Federació representa un total de 4.630.943 socis consumidors, 4.394 milions d’euos de facturació i dona ocupació a 21.276 persones.